ฝรั่ง ฝรั่ง แม่ & ลูกชายลงโทษลูกสาว ฝรั่งแนวโรคจิต