ฝรั่ง วัยรุ่นปากกระจับจัด แม่รักฉันก่อนไปโรงเรียน – นิกกี้