ฝรั่ง วัยรุ่นปากกระจับจัด แม่สอนลูกชายว่าต้องทำอะไรและทำอย่างไร ฝรั่งแนวโรคจิต