ฝรั่ง คุณครูครับตีผมหน่อย แม่กินลูกสาวแฟนด้วยไก่งวง ฝรั่งสวย