ฝรั่ง คุณครูครับตีผมหน่อย นาตาลีไนท์และแม่มีเพศสัมพันธ์ดังนั้นพวกเขาจึงไม่ต้องเข้าคุก ฝรั่งหล่อล่ำสายเบิร์นหี