ฝรั่ง ญี่ปุ่น แม่เยอรมันล่อลวงลูกเลี้ยงด้วยมหาศาลมหาศาลหำ ฝรั่งแนวโรคจิต