ฝรั่ง คุณครูครับตีผมหน่อย แม่พาฉันไปที่โรงแรม ฝรั่งแนวโรคจิต