ทะเลาะกับผัวฝรั่ง ช่วยแม่ตั้งครรภ์ & ลูกน้ำ; กรุณา ฝรั่งแนวโรคจิต