ฝรั่ง คุณครูครับตีผมหน่อย แม่ทำลูกชายของตัวเอง ฝรั่ง เกาหลี