ฝรั่ง ฝรั่ง แม่ช่วยเย็ดฉันได้ไหม & เควส; ฝรั่งควยใหญ่