ฝรั่ง คลิปหี แม่ขี้ร้อนไม่อยากให้เสื้อผ้ามีกลิ่นเหม็น & ลูกน้ำ; ดังนั้นเธอจึงปรุงอาหารโดยเปล่าประโยชน์ ฝรั่ง เกาหลี