ฝรั่ง คุณครูครับตีผมหน่อย แม่และน้องสาวสนุก ฝรั่งแนวโรคจิต