ฝรั่ง ญี่ปุ่น แม่ช่วยลูกชายหัวโจกใหญ่ ฝรั่งแนวโรคจิต