ฝรั่ง ฝรั่ง ลูกเลี้ยงกาอข้างแม่แล้วโคตรเธอ ฝรั่งแนวแปลก