ฝรั่ง คุณครูครับตีผมหน่อย แม่ช่วยลูกชายด้วยควยแข็งของเขา ฝรั่งแนวโรคจิต