ฝรั่ง ญี่ปุ่น ลูกชายทหารหลั่งในแม่ ฝรั่งหล่อล่ำสายเบิร์นหี