ฝรั่ง วัยรุ่นปากกระจับจัด ปิดตาแม่เย็ดโดยลูกชาย ฝรั่งแนวโรคจิต