ฝรั่ง วัยรุ่นปากกระจับจัด ลูกชายเรียนกับแม่ ฝรั่งแนวโรคจิต