ฝรั่ง ญี่ปุ่น เมื่อชายชราของฉันไปซื้อของบางอย่างแม่ของฉันทำให้ฉันไปที่นี่ & ลูกน้ำ; แต่เขากลับมาอย่างรวดเร็วและเพิ่ม & ลูกน้ำ; ตอนที่หนึ่ง ฝรั่งแนวโรคจิต