ฝรั่ง ลูกชายและแม่ทำสิ่งแปลก ๆ ต่อหน้าพ่อ ฝรั่งหล่อล่ำสายเบิร์นหี