ฝรั่ง คุณครูครับตีผมหน่อย แม่และลูกชายทำได้ดีจริงๆ ฝรั่งสวย