ฝรั่ง คุณครูครับตีผมหน่อย แม่และน้องสาวของฉัน ฝรั่งแนวแปลก