ฝรั่ง แม่ไม่สามารถจ่ายค่าบ้านให้ฉันได้ ฝรั่งเย็ดกัน