นางเอกฝรั่งโม้กเทพ เมื่อชายชราของฉันไปซื้อของบางอย่างแม่ของฉันทำให้ฉันไปที่นี่ & ลูกน้ำ; แต่เขากลับมาอย่างรวดเร็วและเพิ่ม & จุลภาค; ส่วนที่สอง ฟันหีสองสาวฝรั่ง