ฝรั่ง คุณครูครับตีผมหน่อย แม่พัดฉัน ฝรั่งหล่อล่ำสายเบิร์นหี