ฝรั่ง คุณครูครับตีผมหน่อย แม่ต้องการลูกชายเพื่อให้เธอพอใจ ฝรั่งแนวแปลก