ฝรั่ง แม่ที่เป็นผู้ใหญ่กับร่างกายที่ดี ฝรั่งแนวแปลก