ผู้ญิงตัวเล็ก ฝรั่ง อดัมและอีฟแม่และลูกชาย ฝรั่งหล่อล่ำสายเบิร์นหี